Justícia

El Grup Socialista tomba la proposta del Ministeri de Justícia per reformar la Llei 20/2011, del Registre Civil

  • Actualitzat:
  • Creat:

S’ha rebutjat per la majoria de la cambra la proposició de Llei del Govern del PP que reformava la Llei 20/2011, de 21 de juny, del Registre Civil.

Una proposta atropellada i destralera que, ni cerca un consens polític ni social. Utilitzant una argúcia el PP presenta una proposició de llei i no un projecte de Llei perquè li estalvia presentar una memòria econòmica, el que fa sospitar que pretén fer focs d’artifici i amagar el que realment pretén: desbaratar el dret dels ciutadans i ciutadanes a l’accés de les seves dades amb garanties.

 

És de destacar que, ja l’entrada en vigor de la norma que ara es pretenia reformar el PP, s’ha ajornat en tres ocasions la seva entrada en vigor. Set anys després de ser aprovada. Un fet únic en la història de la democràcia.

 

La reforma presentada generava una situació de greu inseguretat jurídica per a la ciutadania i per al personal al servei de l’Administració de Justícia, que desenvolupa les seves funcions al Registre Civil, perjudicant un servei públic tan arrelat i necessari per les persones com és aquest.

 

Per altra banda, s’ha incomplert l’article 561 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, que preveu que el CGPJ emeti informes respecte avantprojectes de Llei i disposicions generals en les matèries que els vinculin directament. Una nova demostració del seu mal hàbit d’anar a la seva.

 

De la mateixa manera, aquesta proposició, no té en compte les adaptacions necessàries que haurien de dur-se per tal de procedir a la “desjudicialització” dels Registres, que passarien a ser encapçalats pels Lletrats de l’Administració de Justícia com a encarregats (assumint aquests una doble tasca, sense veure’s retribuïda de la manera corresponent) i a més mantindria intacta l’adscripció a tot el sistema de jutjats –inclosos els de pau

 

Igualment, la reforma presentada, alterava la competència executiva que té la Generalitat de Catalunya en matèria de Registre Civil, segons el què disposa l’art. 147.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, ja que perseguia centralitzar totes les competències, oblidant-se de les Comunitats Autònomes que en tenen la gestió.

 

Aquesta proposta del PP pretenia buscar la modernització del Registre Civil, però es va plantejar d’una manera tan inoperativa i intel·ligible que, d’haver prosperat, hauria significat un bloqueig a la pràctica, de cara al correcte funcionament d’aquest servei públic.

 

I és que aquesta proposició de Llei, amb les paraules del diputat socialista, Juan Carlos Campo, suposava un “canvi copernicà” del model de Registre Civil que plantejava “tornar al model de 1957”, que ja va ser derogat unànimement per les Corts Generals.

 

De nou, els socialistes hem rebutjat les formes i el fons de les propostes d’aquest govern que pensa més en els seus rèdits electorals que no pas en la millora i dignitat dels serveis públics.